085 – 13 00 858 info@nbzn.nl

Nederlandse Stichting voor

Nabestaandenzorg

en Advies

Alles goed geregeld voor nu en later!

Nederlandse Stichting voor Nabestaandenzorg en Advies

 

De landelijke stichting die samen met de aangesloten organisaties de kwaliteit van de werkzaamheden als (levens-)executeur en de afhandeling van nalatenschappen naar een hoger niveau brengt!

 

Beleid Coronavirus

Nederlandse Stichting voor Nabestaandenzorg en Advies heeft haar dienstverlening aangepast aan de situatie en de daarbij behorende maatregelen rondom het Corona virus.

Lees verder

Alles goed geregeld!

De aangesloten professionals van de Stichting NBZA zijn allen gecertificeerd en bekwaam in het vakgebied. Zij houden zich bezig met nabestaandenzorg in de breedste zin van het woord.

Hieronder zijn de diensten verdeeld in vijf onderdelen: 

– levensexecuteur   

– toezichthouder

– executeur 

– gevolmachtigde

– vereffenaar

Lees verder

De dienstverlening kenmerkt zich door transparantie, zorgvuldigheid en deskundigheid.

Stichting NBZA zet zich in om de kwaliteit te verhogen en te borgen van de aangeboden diensten.

Over NBZA

Stichting NBZA is opgericht om nabestaandenzorg in de breedste zin van het woord te faciliteren en te bevorderen. 

Daartoe heeft zich een bestuur gevormd en laat zij zich vertegenwoordigen door aangesloten organisaties, verdeeld over Nederland.

Lees verder

Zij stelt zich ten doel de kennis bij particulieren te verbreden over executele, vereffening en levensexecutele. Dit doet zij onder andere door voorlichting hierover te geven.

NBZA zet zich in om de vakbekwaamheid van haar professionals te vergroten en te borgen, zodat de particulier kan vertrouwen op een integere en professionele dienstverlening.

lees meer

Voor particulieren

Stichting NBZA is er om de werkzaamheden van levensexecuteurs, toezichthouders, executeurs en vereffenaars te faciliteren en daarmee zijn wij er voor u. 

Ons doel is om de client bewust te maken van het belang de regie rond leven en het afscheid zoveel mogelijk te behouden.

Lees verder

Hiermee stelt de Stichting zich ten doel de cliënt voor te lichten over mogelijkheden rondom nabestaandenzorg zoals executele, vereffening en levensexecutele.

NBZA zet zich daarnaast in om de vakbekwaamheid van de professionals te bewaken, zodat de cliënt kan vertrouwen op een professionele dienstverlening.

naar onze locaties 

Voor professionals

Een professional onderscheidt zich in de markt, is zich bewust van zijn kennis en kunde en streeft ernaar zijn vakbekwaamheid op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden.

Daarnaast bieden strenge opleidings- en certificeringseisen vanuit NBZN,

Lees verder

particulieren vertrouwen en zekerheid op het gebied van deskundigheid en praktijkervaring.

Lees hier meer over de onderdelen, zoals het keurmerk, de opleidingen en voorwaarden om aangesloten gecertificeerd executeur, vereffenaar en/of levensexecuteur te worden. En wat NBZA voor jou als professional kan betekenen.

 Lees meer

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wijs ons aan als levensexecuteur zodat onze professionals uw belangen kunnen behartigen als u dat zelf niet meer kunt.

Neem ons op als toezichthouder dan is er een controle op de uitvoering van uw levenstestament, voor uzelf en uw omgeving.

Benoem onze professionals tot executeur in uw testament, wijs ons aan als plaatsvervanger of voeg ons toe als executeur.

Een professionele gevolmachtigde kan samen met u of zelfstandig de nalatenschap afhandelen.

Op verzoek van een erfgenaam of een schuldeiser kunnen onze professionals door de rechtbank tot vereffenaar worden benoemd.

Onze Partners

Contact

Vestigingsadres

Michelangelostraat 30-3
1077 CC Amsterdam

Algemeen telefoonnummer

E-mail

Juridische links

 

Alles goed geregeld voor nu en later!