085 – 13 00 858 info@nbzn.nl

Levensexecuteur

Wat is een levensexecuteur

Uw belangen behartigen tijdens uw leven op het moment dat u dit zelf (tijdelijk) niet meer kunt, is de taak van een levensexecuteur.  De term levensexecuteur is relatief nieuw. 

In een notariële akte van levenstestament worden de juridische bevoegdheden van de levensexecuteur om namens u te mogen handelen op basis van een volmacht vastgelegd.

Verschil tussen levensexecuteur en executeur

Een levensexecuteur handelt al tijdens het leven, waar een executeur pas bevoegd wordt na het overlijden.

Voordelen van een levensexecuteur

Door zelf een levensexecuteur te benoemen in uw testament voorkomt u dat de rechter op verzoek van iemand anders een bewindvoerder of curator voor u benoemt op het moment dat u handelings- of wilsonbekwaam bent geworden.

Bevoegdheden vastleggen in het levenstestament

U bepaalt zelf welk bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. Wel dient dit vastgelegd te worden in een notariële akte, het levenstestament. Daarnaast kunt u vastleggen wie zijn werkzaamheden controleert en voor welke handelingen hij toestemming nodig heeft. Het aanpassen van het testament of het opmaken van een codicil is bij wet verboden voor een levensexecuteur. In het levenstestament wordt onder andere vastgelegd welke volmachten, wensen, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied er zijn. Ook kan informatie opgenomen zijn omtrent het vermogen, verzekeringen, abonnementen.

 

Taken van de levensexecuteur

Bij het vastleggen van bevoegdheden wordt tevens afgesproken welke taken de levensexecuteur heeft. Hoe meer u vastlegt in de notariële akte hoe meer beperkingen er zijn in het uitvoeren van het vertegenwoordigen van uw belangen. U kunt denken aan de volgende taken; administratie geheel of gedeeltelijk overnemen, vermogen beheren, zorgvoorzieningen regelen, huis en inboedel beheren, verkopen van roerende zaken.

Het moment dat de levensexecuteur aan de slag kan gaan kunt u ook vastleggen in een levenstestament, dit zijn beperkende bepalingen. Ook wie toezicht houdt op hetgeen de levensexecuteur doet en waarvoor hij toestemming nodig heeft en van wie. 

Rekening en verantwoording door de levensexecuteur

In de akte kan een bepaling zijn opgenomen met betrekking tot het afleggen van rekening en verantwoording. Aan wie dit moeten worden afgelegd, bepaalt u zelf. Dat kan een bekende zijn of familie of erfgenamen, maar er kan ook gekozen worden voor een professional. Deze persoon wordt een toezichthouder genoemd. Bij eventuele verkopen van goederen zoals auto, boot of huis en ook het doen van schenkingen kan de toezichthouder een rol spelen. In het levenstestament kunt u de bepaling opnemen wanneer er toestemming nodig is van de toezichthouder.

Wij Lokaal

Lokale organisaties van Stichting Nabestaandenzorg Nederland voldoen aan de ankers die NBZN als belangrijke pijlers hanteert. Hiermee bewaken wij onze identiteit en de professionaliteit, zodat de dienstverlening gewaarborgd en integer is.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wijs ons aan als levensexecuteur zodat onze professionals uw belangen kunnen behartigen als u dat zelf niet meer kunt.

Door ons te benoemen als toezichthouder heeft u een extra controle in uw levenstestament, voor u zelf en uw omgeving.

Benoem onze professionals tot executeur in uw testament, wijs ons aan als plaatsvervanger of voeg ons toe als executeur.

 Een professionele gevolmachtigde kan samen met u of zelfstandig de nalatenschap afhandelen. 

Op verzoek van een erfgenaam of een schuldeiser kunnen onze professionals door de rechtbank tot vereffenaar worden benoemd.

Contact

Vestigingsadres

Michelangelostraat 30-3
1077 CC Amsterdam

Algemeen telefoonnummer

E-mail

Juridische links

 

Alles goed geregeld voor nu en later!