085 – 13 00 858 info@nbzn.nl

Toezichthouder

Wat is een toezichthouder

Een toezichthouder kunt u in uw levenstestament benoemen. De gevolmachtigde die u heeft aangewezen in uw levenstestament en uw belangen behartigt moet regelmatig verantwoording afleggen aan de toezichthouder. Het benoemen van een toezichthouder is een keuze. Wanneer de benoemde gevolmachtigde uw volle vertrouwen heeft of zij zijn met z’n tweeën dan is deze benoeming niet verplicht.

Een toezichthouder die is benoemd kan een familielid zijn, denk dan aan één van de kinderen die geen gevolmachtigde is. Het kan ook een externe partij zijn.

 

 

Toezichthouder benoemen

U kunt ook Stichting Nabestaandenzorg Nederland in uw levenstestament benoemen. Dan is de gevolmachtigde verplicht minimaal 1x per jaar aan ons verantwoording af te leggen. Uiteraard is het wel belangrijk dat wij van deze benoeming op de hoogte zijn, zodat wij ook deze zekerheid voor u kunnen waarmaken.

Ook kunt u ons als opvolgend toezichthouder benoemen. Dat geeft een dubbele dekking en als stichting zijn wij met meer en is ook deze benoeming gewaarborgd. Uiteraard vernoemen wij dit ook graag van u.

 

 

 

 

 

Wij Lokaal

Lokale organisaties van Stichting Nabestaandenzorg Nederland voldoen aan de ankers die NBZN als belangrijke pijlers hanteert. Hiermee bewaken wij onze identiteit en de professionaliteit, zodat de dienstverlening gewaarborgd en integer is.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wijs ons aan als levensexecuteur zodat onze professionals uw belangen kunnen behartigen als u dat zelf niet meer kunt.

Door ons te benoemen als toezichthouder heeft u een extra controle in uw levenstestament, voor u zelf en uw omgeving.

Benoem onze professionals tot executeur in uw testament, wijs ons aan als plaatsvervanger of voeg ons toe als executeur.

 Een professionele gevolmachtigde kan samen met u of zelfstandig de nalatenschap afhandelen. 

Op verzoek van een erfgenaam of een schuldeiser kunnen onze professionals door de rechtbank tot vereffenaar worden benoemd.

Contact

Vestigingsadres

Michelangelostraat 30-3
1077 CC Amsterdam

Algemeen telefoonnummer

E-mail

Juridische links

 

Alles goed geregeld voor nu en later!