085 – 13 00 858 info@nbzn.nl

Vereffenaar

Wat is een vereffenaar

Wanneer er geen executeur is benoemd in het testament en een of meerdere erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard, zijn de erfgenamen automatisch vereffenaars. Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. De rechtbank kan een onafhankelijke, (professionele) vereffenaar benoemen. Hij doet dit wanneer afhandeling door de erfgenamen tot onderlinge conflicten leidt en zij er samen niet uitkomen. Een vereffenaar zorgt ervoor dat alle schulden worden voldaan, de belastingaangiftes worden verzorgd en dat alles wat teveel betaald is aan de nalatenschap wordt toegevoegd.

 

Vereffenaar van rechtswege

Alle erfgenamen zijn bij een beneficiair aanvaarde nalatenschap van rechtswege (automatisch volgens de wet) als vereffenaar gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling. Ze moeten daarbij bepaalde procedurevoorschriften volgen. Gezamenlijk kan er besloten worden om iemand anders (een professional) of een van de erfgenamen een volmacht te verlenen om de wettelijke vereffening te regelen of een andere taakverdeling af te spreken. Vereffening vindt plaats als één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. U aanvaardt dan ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Dat betekent dat u eerst kunt onderzoeken of de bezittingen in de nalatenschap groter zijn dan de schulden. Komen de erfgenamen er niet uit? Dan kan de rechter een onafhankelijke (professionele) vereffenaar benoemen.

Een van rechtswege vereffening is niet van toepassing als:

  • er een executeur is die kan verklaren dat het saldo van de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden van de nalatenschap te voldoen, de zgn “ruimschootsverklaring” of
  • de langstlevende partner de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en de nalatenschap volgens de wettelijke verdeling zal worden verdeeld; of
  • een erfgenaam verplicht is om beneficiair te aanvaarden (staat bijvoorbeeld onder curatele of is minderjarig), maar de wettelijke vertegenwoordiger van deze erfgenaam bij de kantonrechter een ontheffing van de wettelijke vereffening heeft aangevraagd.

 

Benoeming vereffenaar door de rechter

De rechter heeft daarnaast de mogelijkheid om iemand tot vereffenaar te benoemen. Een erfgenaam, belanghebbende, schuldeiser of het Openbaar Ministerie kunnen dit volgens de wet vragen. Ook is er dan de mogelijkheid om een persoon voor te dragen aan de rechter.

Wij Lokaal

Lokale organisaties van Stichting Nabestaandenzorg Nederland voldoen aan de ankers die NBZN als belangrijke pijlers hanteert. Hiermee bewaken wij onze identiteit en de professionaliteit, zodat de dienstverlening gewaarborgd en integer is.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wijs ons aan als levensexecuteur zodat onze professionals uw belangen kunnen behartigen als u dat zelf niet meer kunt.

Door ons te benoemen als toezichthouder heeft u een extra controle in uw levenstestament, voor u zelf en uw omgeving.

Benoem onze professionals tot executeur in uw testament, wijs ons aan als plaatsvervanger of voeg ons toe als executeur.

 Een professionele gevolmachtigde kan samen met u of zelfstandig de nalatenschap afhandelen. 

Op verzoek van een erfgenaam of een schuldeiser kunnen onze professionals door de rechtbank tot vereffenaar worden benoemd.

Contact

Vestigingsadres

Michelangelostraat 30-3
1077 CC Amsterdam

Algemeen telefoonnummer

E-mail

Juridische links

 

Alles goed geregeld voor nu en later!