085 – 13 00 858 info@nbzn.nl

WIE ZIJN WIJ

ONZE MISSIE

NBZA maakt zich sterk voor professionele ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden van (levens-)executeurs en de afhandeling van nalatenschappen in Nederland door;

 • Kwaliteitsverbetering en toetsing in de uitvoering van het beroep (een eigen keurmerk ontwikkelen)
 • Verdieping en verbreding van de benodigde competenties (kennis, vaardigheden, houding en ervaringen)
 • Profilering, onderscheiding en positionering van het beroep in de markt
 • Gesprekspartner te zijn van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties door de krachten te bundelen

 

ONZE VISIE

(Levens-)executeur is een volwaardig en maatschappelijk essentieel beroep dat veel opleiding, ervaring en inzicht vereist. Hiervoor mag een marktconforme vergoeding betaald worden.

De markt dreigt zicht te versnipperen en de kwaliteit in de uitvoering is nogal divers.

Een gespecialiseerde stichting is noodzakelijk om de belangen van de (levens-)executeurs en hun doelgroepen te behartigen.

NBZN voorziet daarin door een goede samenwerking met andere beroepsbeoefenaars.

   

  Lokaal

  Lokale organisaties van Stichting Nabestaandenzorg Nederland voldoen aan de ankers die NBZA als belangrijke pijlers hanteert. Hiermee bewaken wij onze identiteit en de professionaliteit, zodat de dienstverlening gewaarborgd en integer is.

   

  Onze organisatie  

  NBZA is een organisatie die werkt volgens de werkwijze van franchise. Dat betekent dat er vanuit eenduidige uitgangspunten, organisatieopbouw en dienstverlening geleverd wordt.

  Het centraal stellen van de behoefte van de cliënt waarbij de zorg- en zakelijke aspecten worden gecombineerd, zorgen voor een perfecte ondersteuning. 

  De landelijke coördinatie in samenwerking met de lokale professionals zorgen ervoor dat de cliënten met kennis en kunde worden ondersteund.

  Van al onze professionals wordt een hoge mate van kwaliteit en betrokkenheid verwacht.

  HET BESTUUR

  De taak van het bestuur is het uitvoeren en bewaken van de in het stichtingenplan NBZA opgenomen doelstellingen. 

  Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt ondersteund door een Raad van Advies.

  Er zijn twee vertrouwenspersonen benoemd, die de taak hebben te bemiddelen bij eventuele geschillen of calamiteiten.

  Samenstelling Bestuur

  Marion Hermans

  Marion Hermans

  Voorzitter

  marion@nbzn.nl

  Wilko Knol

  Wilko Knol

  Penningmeester / secretaris

  wilko@nbzn.nl

  Samenstelling Raad van Advies

  Mr. R. van Caspel

  Mr. R. van Caspel

  Jurist

  Dr. J. de Keijser

  Dr. J. de Keijser

  Bijzonder hoogleraar traumatische rouwverwerking

  mevr. A. van Brug

  mevr. A. van Brug

  financieel dienstverlener

  Contact

  Vestigingsadres

  Michelangelostraat 30-3
  1077 CC Amsterdam

  Algemeen telefoonnummer

  E-mail

  Juridische links

   

  Alles goed geregeld voor nu en later!